Skip to content
CABECERA DRIKUNG KAGYU optim

El Llinatge Kagyu del Budisme Tibetà

arbol-linage-Drikung-Kagyu

El llinatge del Kagyu emfatitza la continuïtat de les instruccions orals transmeses de mestre a estudiant. Aquest èmfasi es reflecteix en el significat literal de “Kagyu”. La primera síl·laba “Ka” es refereix a les escriptures de Buda i les instruccions orals del guru. “Ka” té el sentit tant del significat il·luminat transmès per les paraules del mestre, com la força  que porten elles en si mateixes. La segona síl·laba “gyu” significa llinatge o tradició. En conjunt, aquestes síl·labes signifiquen “el llinatge de les instruccions orals”.

DRIKUNG KAGYU

Vajradhara, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Gampopa, Phagmo Drukpa i Lord Drikungpa. Aquesta és la línia del preciós llinatge del rosari daurat de l’incomparable Drikung Kagyupas. Aquesta línia és contínua i ininterrompuda per un corrent de mestres realitzats fins al dia d’avui.